I tátové se rádi starají o své děti

Partneři

Originální samolepky na auto

Mámy pro mámy - podpořme předčasně narozené Kulíšky a jejich rodiče

Vše o levácích

Budete překvapeni, jak svobodně může vzdělávání fungovat.
Od maminky

Tour de Kids

Tátové - táta a dítě

Střídavka
LOM

 

Poslední komentáře

Nový dobročinný projekt „Ohrožený rodič“

V České republice zůstává každoročně více než 170.000 dětí bez výživného, které by měl hradit ten z rodičů, jenž nemá dítě ve své péči. Celkově tak děti přicházejí o částku 7 miliard korun ročně, která by mohla být mimo jiné investována do jejich vzdělání, aktivit a přípravy na budoucí povolání. Oprávněný rodič však často stojí před problémem, kdy uplatnění a vymáhání těchto nároků je finančně a časově neúnosné.  Každoročně počet  osob stíhaných za zanedbání povinné výživy (§ 196 Tr.z.) narůstá o více jak 3 %.

Dle statistik Policie ČR v loňském roce byl celkový počet stíhaných osob 13 280 (leden-prosinec 2013). Oproti roku 2012 představuje tento počet nárůst o 3,75 %. (více informací viz příloha: Stíhané fyzické osoby podle pohlaví). Z celkového počtu 13 280 osob bylo stíháno 1372 žen, tedy 10,33 %. Dále statistiky uvádějí, že v České republice bylo v letošním roce (období leden/únor 2014) vyšetřováno už celkem 2250 osob, z toho 240 žen za zanedbání povinné výživy (§ 196), což dokazuje stále vzrůstající tendenci neplatičů.

Bohužel však tato čísla jsou ve skutečnosti jistě vyšší. Přes dnes již dostupné prostředky ve formě odebírání řidičských průkazů před exekucí, je stále málo případů soudního vymáhání oprávněného nároku na výživné. „Mnoho oprávněných rodičů se bojí soudních tahanic a velkých výloh za právníky a další z nich nestojí o  starosti a hádky s druhým rodičem a tak tyto zákonné nároky raději ani neuplatňují. Ale neuvědomují si, že tím vlastně okrádají dítě o jeho nároky na výživné, které lze uplatnit na jeho další rozvoj a vzdělání, “ říká Mgr. David Bascheri, vedoucí právníků týmu ePohledávky.cz.

Ve své praxi se setkáváme s tím, že mezi uživateli sociálních služeb je řada rodičů (většinou matek), kterým druhý rodič neplatí alimenty. V takovém případě jim radíme jak my, tak pracovníci z OSPOD, aby na neplatiče podali žalobu. Pokud ji nepodají, tak se jim přiznává vyměřená částka alimentů jako příjem a o to mají samozřejmě nižší sociální dávku. Problém je, že mnoho z nich nechce či se bojí  podstupovat martyrium u advokátů a neví jak vlastně postupovat,“ říká Jana Zemanová, ředitelka Kolpingova domu.

Dobročinný projekt „Ohrožený rodič“ však nabízí bezplatnou pomoc těmto rodičům v nouzi. „Protože víme, jak je situace v České republice v této oblasti tristní, rozhodli jsme se realizovat projekt pod názvem „Ohrožený rodič“ a tuto službu poskytovat zcela bezplatně a bez nároku na honorář. Chceme tak pomoci rodičům v nouzi a zároveň i upozornit na tuto problematiku,“ vysvětluje Mgr. David Bascheri.

Epohledavky.cz nabízí bezplatnou pomoc při vymáhání nároků na výživné a zejména při jejich uplatnění. V systému jednoduše stačí  vyplnit potřebné údaje a v klidu domova bez hádek a stresu bude klientům vytvořena žaloba k uplatnění nároku na výživné, které jim nebylo uhrazeno. Zpravidla tento zdánlivě jednoduchý krok je však tím nejdůležitějším. Takto mohou podat návrh k soudu, aniž by klienti museli vyhledávat služby drahých právních kanceláří a vysvětlovat cizím lidem svou rodinnou situaci.

Budeme se snažit navíc o prosazení legislativních změn, které by umožnily jednoduše stanovit alespoň minimální nesporné částky výživného pro děti podle jejich potřeb. Chceme také, aby se soudní rozhodnutí omezovala pouze na individuální případy potřeb dětí, například se zdravotním či jiným postižením nebo jinou nutnou individuální potřebou,“ doplňuje Mgr. David Bascheri a  dodává: „Podle našeho názoru není nutné, aby se rodič domáhal několik let výživného, aniž by dostával alespoň minimální částku, která je naprosto nesporná a kterou by měl druhý z rodičů přispívat na výchovu, výživu a jiné potřeby svého dítěte bez zbytečného důkazního řízení.“

V rámci projektu „Ohrožený rodič“ bude navíc fungovat právní poradna, ale i veřejné přednášky na toto téma, které tak pomohou ohroženým rodičům získat více informací a na místě se poradit s právníkem.

První přednáška pro veřejnost ZDARMA (včetně hlídání dětí):

Jak se domoci svého nároku na výživné? 

Mgr. David Bascheri, vedoucí týmu právníku ePohledávky.cz

17.4. od 16,00 hod, Galerie umění pro děti GUD, nám. Franze Kafky 24/3, Praha 1 (www.galeriegud.cz)

registrace nutná: rezervace@galeriegud.cz nebo vyzivne@epohledavky.cz

 

Rok 2010 – 13 367, z toho 1287 žen (9,6 %)

Rok 2011 – 13 786 (nárůst o 3,13 %), z toho 1516 žen (11 %)

Rok 2012 – 12 800 (pokles o 7 % oproti roku 2011), z toho 1358 žen (10,6 %)

Rok 2013 – 13 280 (nárůst o 3,75 % oproti roku 2012), z toho 1372 žen (10,33 %)

Zdroj dat:  Policie ČR

E-pohledavky.cz

Webový portál, za kterým stojí tým profesionálních právníků s mnoholetými zkušenostmi, nabízí bezkonkurenční řešení a správu problematických pohledávek. Nabízí nejen právní zastoupení jednotlivých zakázek případů, ale i možnost okamžitého odkoupení pohledávky. ePohledávky.cz.

Projekt ePohledávky.cz provádí bezplatné online kontroly případů a po jejich provedení okamžitě nabízí možnosti řešení daného případu online z pohodlí domova nebo kanceláře, bez potřeby ztráty času nebo vynakládání finančních prostředků. Tento portál nabízí řadu předem definovaných problematik jako jsou například nezaplacené půjčky, neuhrazené mzdy zaměstnavatelem, neuhrazení nájmu nájemcem, neproplacení faktury za zboží nebo služby, dlužné alimenty, neproplacené pojistné plnění od pojišťovny a řada dalších dle potřeb věřitelů. Portál nabízí řešení nejen jednotlivcům, ale i firmám.

www.epohledavky.cz

Kolpingův dům – azylový dům

Posláním azylového domu je ochrana a podpora rodin, zejména svobodných matek, které žijí v nepříznivých podmínkách spojených s absencí bydlení a ohrožující zdravý vývoj dítěte. Cílem  pobytu v azylovém domě je stabilizace sociální a finanční situace uživatelů a jejich návrat do běžné společnosti. Služba je poskytována matkám s dětmi v nepříznivé sociální situaci. Více na http://www.kolpingpraha.cz/azylovy-dum/

Zajímavé odkazy

Liberecká pražírna - prodejna čerstvě pražené kávý a káva s sebou 
Tip pro vás: Centrum asistované reprodukce EUROPE IVF poskytuje komplexní léčbu poruch neplodnosti.