I tátové se rádi starají o své děti

Partneři

Originální samolepky na auto

Mámy pro mámy - podpořme předčasně narozené Kulíšky a jejich rodiče

Vše o levácích

Budete překvapeni, jak svobodně může vzdělávání fungovat.
Od maminky

Tour de Kids

Tátové - táta a dítě

Střídavka
LOM

 

Poslední komentáře

Právní náležitosti e-shopu

Internetové podnikání je fenoménem doby.  Po sítí dnes nakupuje nebo prodává takřka každý. Chcete-li i vy rozjet online byznys, měli byste se v prvé řadě rozhodnout, jakou právní formu svého e-shopu zvolíte. Zvláštní pozornost byste měli také věnovat DPH, obchodním podmínkám a reklamačnímu řádu nebo ochraně osobních údajů.

Právní forma e-shopu

Provozovat internetový obchod lze několika způsoby. Nejjednodušší formou je podnikání na vlastní zodpovědnosti neboli živnostenská činnost, u které není potřeba dokládat osvědčení o odborné způsobilosti. Stačí vyplnit registrační formulář, uhradit poplatek ve výši 1 000 Kč na živnostenském úřadě a doložit potvrzení, že splňujete všechny všeobecné podmínky potřebné pro živnostenské oprávnění. Těmi jsou: dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. Následně vám bude vystaven živnostenský list a vy můžete začít podnikat. Nevýhodou živnostenského podnikání je ručení celým svým majetkem. Jako osoba samostatně výdělečně činná za sebe budete také muset platit zdravotní a sociální pojištění. Přesto se jedná alespoň pro začátek, chystáte-li se provozovat maloobchodní činnost, pravděpodobně o nejvýhodnější variantu.

Pokud nechcete podnikat jako fyzická osoba (OSVČ), můžete si zvolit jeden z typů obchodní společnosti. Jako nejpraktičtější se z hlediska internetového podnikání jeví založení společnosti s ručením omezením. Rychlejší formou pořízení je koupě již existující společnosti. V takovém případě je ale potřeba důkladně prověřit, zda vámi vybraná s. r. o. není na seznamu dlužníků či neplatičů. Zajištění, že společnost přebíráte bez zodpovědnosti za minulé závazky, může být nejen časově, ale také finančně náročné. Samotná koupě společnosti vás vyjde zhruba na patnáct až třicet tisíc korun.

Jednodušší a „bezpečnější“ je založení nové společnosti. Budete-li zakládat společnost bez dalších partnerů, bude vaším potvrzením o vlastnictví s. r. o. zakladatelská listina ve formě notářského zápisu. V případě, že bude společníků více, zakládá se společnost pomocí zakladatelské smlouvy. Po zaplacení základního kapitálu, jehož výše je v současnosti 200 000 Kč, bude vaše společnost zapsána do obchodního rejstříku a vy můžete začít směle podnikat. Založení vlastní s. r. o. vás vyjde na šest až deset tisíc korun, s pomocí advokátů zhruba o deset tisíc více. Hlavní výhodou společnosti s ručením omezením je fakt, že za své závazky ručíte pouze majetkem vloženým do samotné společnosti, nikoli vším, co máte.

Další formy podnikání, mezi které patří například sdružení fyzických osob veřejná obchodní společnosti nebo komoditní společnost, se pro provozování e-shopu příliš nehodí. Založení akciové společnosti je pak vhodné především pro zavedené internetové obchody, pro které již není dostačující s. r. o.

Být, či nebýt plátcem DPH?

O tom, kdo se stává povinně plátcem daně z přidané hodnoty, popisuje  §94 zákona o DPH. I přesto, že platit DPH nemusíte, zkuste si spočítat, zda by se vám nevyplatilo registrovat se jako dobrovolný plátce. Může to být vhodné například v případě, je-li většina vašich zákazníků plátcem DPH.

Pokud máte tu možnost a rozhodnete se být neplátcem DPH, stále vám zůstává povinnost platit daň z příjmu.

Informační povinnost

Jako prodávající máte vůči zákazníkovi informační povinnost. Jednoduše řečeno musíte návštěvníkům vašeho e-shopu poskytnout dostatek údajů jak o společnosti, tak o zboží či službách, které nabízíte. V obchodních podmínkách by měl zákazník nalézt obecné informace o společnosti. Jednou z těch nejzákladnějších je celý název (označován jako „obchodní firma“, někdy také jen „firma“), pod kterým je obchod zapsán v obchodním rejstříku nebo celé jméno fyzické osoby. Jako kontakt můžete uvést pouze telefonní číslo, důvěryhodněji ovšem působí e-shopy, které mají uvedenou i adresu. V obchodních podmínkách by nemělo chybět ani poučení o právu odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Samozřejmostí pak je rámcový přehled obsahující možnosti platby a dodání a ceny dodání. Pro svůj obchod můžete využít předem připravené obchodní podmínky, nebo si je po konzultaci s odborníkem můžete přizpůsobit k obrazu svému, vždy však musí odpovídat platné právní úpravě.

Další důležitou informací, která zákazníka zajímá, je cena. U každého zboží musí být jednoznačně zřejmé, kolik za něj kupující ve výsledku zaplatí. To znamená, že v ceně již musí být započítané veškeré daně i poplatky (např. recyklační).

Reklamační řád

Také reklamační řád patří k nezbytným náležitostem, které by měl každý správný e-shop mít. Ze zákona musí upravovat délku záruční doby a záruční podmínky. Záruční doba je v současné době standardně 24 měsíců.  Také by měl jednoznačně definovat, jakým způsobem může zákazník zboží reklamovat, na jakou adresu má reklamovaný produkt poslat, za jakých podmínek nebude reklamace uznána a jak bude o vyřízení reklamace informován. Na samotné vyřízení máte 30 dní.

Ochrana osobních údajů

Ještě před zahájením vlastní činnosti máte povinnost zaregistrovat se na Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jako prodejce zákazníkům garantujete, že osobní údaje, které vám poskytli, nebudou poskytnuty třetí straně. Samotné prohlášení o ochraně osobních údajů by také mělo být umístěno na webových stránkách vašeho obchodu.

Příště se budeme zabývat změnami, které přinesl nový občanský zákoník.

Pro více informací ohledně legislativ a různých předpisů navštivte tyto stránky:

Zákon o ochraně spotřebitele

Zákon o ochraně osobních údajů

Asociace pro elektronickou komerci

Jak podnikat

Komora daňových poradců

Zajímavé odkazy

Liberecká pražírna - prodejna čerstvě pražené kávý a káva s sebou 
Tip pro vás: Centrum asistované reprodukce EUROPE IVF poskytuje komplexní léčbu poruch neplodnosti.