I tátové se rádi starají o své děti

Partneři

Originální samolepky na auto

Mámy pro mámy - podpořme předčasně narozené Kulíšky a jejich rodiče

Vše o levácích

Budete překvapeni, jak svobodně může vzdělávání fungovat.
Od maminky

Tour de Kids

Tátové - táta a dítě

Střídavka
LOM

 

Poslední komentáře

Důležité informace

Máme doma nadané dítě - jak to poznáme?

Každé dítě je individualita a to platí o všech dětech, tedy i těch, které dosahují v určité kognitivní (poznávací) oblasti nadprůměrné schopnosti. Přesto se ukazuje, že rozumově nadané děti mohou mít jisté společné projevy chování, které souvisí s jejich rozvinutými rozumovými schopnostmi.

Dopis dítěte

Milí opatrovníci, soudci a rodiče,

píši vám, protože ne všichni mne posloucháte, ale stejně rozhodujete o mém osudu. Jsem dítě, které odpoví, když se mě jednoduše zeptáte. Řeknu vám, co chci, kde chci bydlet a s kým chci být. Jen musíte to jediné. Naslouchat mi a ptát se, pozorovat a dát mi prostor, abych se vyjádřilo.

Společně dokážeme cokoliv ..... aneb pojďme stvořit barevnější svět

Popis: Děti ztvárňují svět, ve kterém by rády žily s využitím přístupu "vše je možné", realitu si tvoříme my sami.  

Cíle: Prevence násilí ve svém okolí - uvědomění si globálního propojení - vědomí vlastní role a zodpovědnosti - rozšíření prosociálního cítění a jednání, aktivního postoje - rozvoj kreativního myšlení - rozvoj emoční intelligence - propojení sil k podpoře společného projektu - rozšíření informovanosti o současné situaci - rozvoj kritického myšlení…

Nebezpečný koupelový gel - babydream KOUPEL PRO DĚTI 1000 ml

Síť drogerii Rossmann varuje, abyste již nepoužívali produkt babydream KOUPEL PRO DĚTI 1000 ml, výrobní šarže: 11/2014 12 nebo 11/2014 11, EAN 4047196008300 a vrátili ho do kterékoli z našich prodejen. Číslo výrobní šarže najdete napsané černým písmem na zadní straně uprostřed.

Stránky

Zajímavé odkazy

Liberecká pražírna - prodejna čerstvě pražené kávý a káva s sebou 
Tip pro vás: Centrum asistované reprodukce EUROPE IVF poskytuje komplexní léčbu poruch neplodnosti.